Aquapark Příbram

Aquapark Příbram.
rekonstrukce, dostavba
Sportovní projekty s.r.o.
2017-2018

Rekonstrukce a dostavba
Participoval jsem na vytváření studie této rekonstrukce a později na tvorbě dokumentace pro stavební povolení.

Projekt počítal s rekonstrukcí hlavní bazénové haly, vložením fitness centra a nových šaten. Dále byla navržena dostavba objektů wellness centra (sauny a masáže) a také aquaparku (tobogán, vířivky). Vznikaly zde nové vazby na centrum města, které bylo třeba řešit. Stejně jako vnější vazby, byly komplikované také vazby vnitřního provozu. Integrováním nových funkcí bylo nutné zónovat celý provoz, regulovat vstupy a promýšlet pohyb návštěvníků.

Projekt vyniká zejména řešením složitostí kombinace požárních a hygienických požadavků. Uniknete rychle a čistě.

Nicméně i přesto byl projekt aktuálně pozastaven.