Životopis

Ondřej Šimša.
Narozen v Ostravě toho dne, kdy se plní sny.
V současné době bytem v Praze.

Autorizovaný architekt ČKA.

Vzdělání

2005 – 2011


2011 – 2015
2015 – 2018

2016 – 20172014

Gymnázium Hladnov, Česko-španělské gymnázium, Ostrava
maturitní zkouška a Bachillerato español

České vysoké učení technické, Fakulta Architektury, Praha
bakalářské studium: Architektura a urbanismus
bakalářský projekt: Administrativní budova Želivského
vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

České vysoké učení technické, Fakulta Architektury, Praha
navazující magisterské studium: Architektura a urbanismus
diplomní projekt: Nová budova muzea města Prahy na Těšnově
vedoucí diplomové práce: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA


Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Arquitectura, Ciudad de México
bilaterální výměnný pobyt

Škola cestovního ruchu Tyrkys, Praha
Průvodce regionem Praha

Pracovní zkušenosti

květen 2017
červen 2018
červen 2018
leden 2021
březen 2021 – dnes

Sportovní projekty s.r.o., Praha Junior architekt
Popis práce:
spolupráce v procesu navrhování menších sportovních a volnočasových projektů
tvorba technické dokumentace a vizualizací


Projekty:
Rekonstrukce veřejného bazénu Příbram (studie, DSP)
Školní hřiště ZŠ Emy Destinnové (studie)
Kuličkové hřiště pro Prahu 6 (studie)


Jakub Cigler Architekti, a.s., PrahaJunior architekt
Popis práce:
spolupráce v procesu navrhování developerských projektů
tvorba a příprava technické dokumentace ve všech fázích projektu


Projekty:
BD Parvi Cibulka (DSP, DPS)
Rohan A2 (DPS)
Revitalizace Václavského náměstí (DUSP, DVZ, DPS, AD)

Urban Survival s.r.o. – Senior architekt, exekutivní architekt
Popis práce:
navrhování developerských projektů, vedení projekční části
projektový management, inženýring projektů
koordinace během procesu zpracovávání stavební dokumentace

Projekty:
Zámek Kestřany, rekonstrukce občanské vybavenosti (DUSP, DPS, AD)
Kestřanka – novostavba občanské vybavenosti (AS, DUSP)
Ewals, administrativa (AS)
Sladovna Protivín, rekonstrukce výrobní budovy, sídlo Bernkop (AS)

Vlastní projekty

červen 2017srpen 2018
červen 2019
červenec 2019

E-lab
Soutěž Český nulový dům 2017
Ideová studie nulového domu na Šumavě


Chata v Beskydech
rekonstrukce chatového objektu v Beskydech
příprava dokumentace pro provedení stavby
dokončeno v červnu 2019Úprava rekreační vybavenosti místa – Alej Českých exulantů, Praha
příprava studie pro projednání záměru

Znalost jazyků

Španělština


Angličtina

B2, Intermedio
Španělská maturitní zkouška (Bachillerato español)

B2, Intermediate
Bez certifikátu

Ostatní


Znalost práce s počítačem
Microsoft Office – Word, Excel, Powerpoint
Adobe – Photoshop, Indesign, Illustrator
Autodesk – AutoCAD, Revit
Rhinoceros, SketchUp