Argentinská point

Argentinská point.
administrativa, výškové budovy
ateliér Plicka
2015


Projekt výškové administrativní budovy v Praze – Holešovicích reaguje na dvě hoirontální linie – ulici Argentinskou a vlakový koridor Holešovické přeložky. K nim přidává do kompozice i linii vertikální.

Celková výška navrženého objektu je 115m nad přilehlým terénem. Budova má celkem 32 nadzemních podlaží a 3 podzemní podlaží.

Dopravní situace kolem budovy neumožňuje jiné využití než administrativní. Budova je uzpůsobena jak pro velkoprostorové využití, tak pro jednotlivé kancelářské místnosti. Ve vstupním podlaží jsou navrženy dva prostory s potencionálním komerčním účelem.