Casa de la Crónica

Casa de la Crónica.
dům pro kronikáře
Atelier Carlos Gónzales y Lobo
UNAM, México
2016

Koncept
Ač v současné době internetové opomíjená, přesto je instituce kronikáře stále jedna z nejdůležitějších funkcí ve městě. Dům pro kronikáře představuje propojení historie celého města se současností.

A právě tato propojitelnost je zahrnuta již v konceptu návrhu tohoto Domu. Umístěním v jedné z nejstarších čtvrtí, s výhledem na moderní centrum města, se zde objevuje Dům pro kronikáře.

Vše ručně
tužka, pauzák a akvarel