E-lab

E-lab.
off-grid housing
soutěž
Český ostrovní dům
2015

Myšlenka
Provázání přírody a technologie.
Příroda jako základní kámen.
Technologie jako prostředek samostatnosti.

Koncept
Dvě apartmánové jednotky pro čtyřčlennou rodinu v těsném sousedství přírody. Zcela nezávislé na vnějších inženýrských sítích.

Žijte z energie Země, větru, Slunce a rostlin. Země poskytuje teplo, vítr a Slunce energii,
rostliny obživu. Vstupní podlaží slouží jako společný prostor s kuchyňským koutem. V zadní části je poté koupelna a technické zázemí. Druhé a třetí podlaží slouží k odpočinku, dětský
pokoj a ložnice s výhledem do krajiny.

Vítejte v místě spojující člověka a přírodu jako nikdy dříve.

Technologie
Energie
Pro zisk elektrické energie je využito větrných turbín a fotovoltaických panelů.

Teplo
Ohřev teplé vody a vytápění objektu zajišťuje geotermální vrty hloubky 130 metrů. Vytápění
je podlahové v 1 NP. Přirozený proud teplého vzduchu poté rozvádí teplo do celého objektu.
Při přehřívání je komínový efekt využit k odvodu tepla mimo objekt.

Voda
Bude zřízena studna a zadržována dešťová voda. Pro využívání této vody je nutné zajistit
její filtraci. Stejným způsobem bude čištěna i šedá voda z umyvadla a sprchového koutu.
Hnědá voda bude pročištěna v kořenové čističce a odvedena do vodoteče.

Slunce
Slunce využíváme jako zdroj tepla v zimě, kdy přes prosklení ohřívá interiér. V letním
období je naopak tomuto ohřívání zabráněno markýzami.

Rostliny
Je možné si zde vypěstovat vlastní rostliny. Za prosklenou stěnou se v 2 a 3 NP nacházejí
květináče vhodné pro výsadbu zeleniny, bylin a citrusů, které mohou sloužit k obživě rezidentů.