Kestřany

Kestřany.
revitalizace
US Plan s.r.o.
Praha, 2021-22

Naší vizí je revitalizace a znovuobjevení soběstačnosti Kestřan a nejbližšího okolí. Tato malebná vesnice v píseckém regionu vyniká svým kulturním dědictvím. Při návrhu postupujeme s úctou a respektem k původním historickým strukturám a snažíme se o opatrnou integraci nových prvků, které pomohou této obci posunout se dále směrem k udržitelné celistvosti.

Tvrz.
Součástí projektu revitalizace Kestřan je také gotická Tvrz, která má nabídnout atraktivní bydlení pro milovníka historické jedinečnosti této kulturní památky. Důsledná rekonstrukce elegantního gotického zpracování původních struktur vytváří společně s implementací moderních prvků harmonické a originální prostředí pro přítomnost a pobyt současného člověka.

Zámek.
Vize revitalizace rozmanitosti občanské vybavenosti v centru obce Kestřany vede k pokornému návrhu společenského a vzdělávacího centra vytvářejícího charismatický střed obce. Jedinečným zpracováním a koncentrací služeb zde bude dosaženo vyváženého kulturního centra obce, na které budou moci být sousedé právem hrdí.

Mým úkolem je koordinovat všechny projekty v obci, dohlížet na jejich proveditelnost v čase a jejich vztah ke stávajícím strukturám.