Nové muzeum pražské

Nové muzeum pražské.
kultura, vzdělání, reprezentace
diplomová práce
ateliér Lábus
ČVUT, 2017

Koncept
Vrstvy historie
Každé místo má svou historii. Každé místo obsahuje vrstvy, které jsou dokladem a proběhlé historii. Dějiny se zde podepsaly na jejich struktuře, rozměrech a umístění.

Muzeum je instituce, která si klade za úkol prezentovat tyto vrstvy veřejnosti a odkazovat tak na naše dědictví po minulých generacích.

Také „park“ Těšnov má svou historii. Od neosídlených lesů, přes slovanské
lovce a středověké hradby, až po technické inovace v podobě vlaků a automobilů.

Pět základních principů
Expozice
Základem muzea je expozice. Je nutné navrhnout variabilní sály s důrazem na jejich osvětlení a vnitřní klima.

Světlo
Nejvýhodnější je severní rozptýlené světlo. V případě jižního světla je nutné
navrhnout systém stínění, popřípadě umístit zde prostory, jejichž prostředí
není náchylné k poškození slunečními paprsky.

Vnímání města
Nelze uzavřít návštěvníka dovnitř. Vnitřní expozice odkazují na historii města Prahy a proto by mělo být návštěvníku umožněno jeho vnímání.

Různorodost
Nabízet provozu muzea různorodé sály, které budou vzájemně propojitelné i oddělitelné. Stálé expozice budou upravovány v horizontu sedmi let.

Modely
Nejdůležitějším exponátem je Langweilův model Prahy. Spolu s Hypšmanovým modelem tvoří nejnavštěvovanější část muzea.