Václavské náměstí

Václavské náměstí.
revitalizace
Jakub Cigler Architekti a.s.
2020

Revitalizace
Dopravně – urbanistické řešení vychází z požadavku na rehabilitaci Václavského náměstí, spojeného s postupným návratem tramvajové dopravy. Požadavek na sjednocení použitých materiálů, jasné vymezení jednotlivých prostorů náměstí pro různé druhy dopravy, současné rozšíření chodníků pro chodce a umístění dalších stromořadí, vede k návrhu nových stromořadí do zvýšených obrub, umístěných přímo do komunikace.

zdroj: Jakub Cigler Architekti a.s.

Převzal jsem projekt v průběhu procesu výběru generálního dodavatele. Aktuálně již probíhá výstavba a také další kolo povolovacích řízení.

Zpracováváme architektonicko-stavební část pro stavební povolení revitalizace horní části, celkovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení pro dodatečně povolované stavební objekty ve spodní části náměstí, a vydáváme pokyny stavbě v rámci autorského dozoru. A v neposlední řádě připravujeme celkovou dokumentaci pro provedení stavby.